Generelle vilkår og betingelser

Identitet

Navn: Lamp en Licht Online B.V., der agerer under navnet 'lampeoglys.dk'
Virksomhedens adresse: Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Holland
Telefonnummer: +45 78 15 30 95
E-mailadresse: [email protected]
CVR-nummer: 67722415
Momsnummer: NL857149039B01

 

Holdingselskab

Società holding
Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52 - 5527 LB Hapert - Holland
Handelskammer: 67722415
Momsnummer: NL857149039B01

 

Priser og information

Alle priser er angivet inklusive moms og er med forbehold af indlysende programmerings- og skrivefejl. Vi er ikke ansvarlige for variationer (i farve) som følge af skærmkvalitet. Priserne er eksklusive forsendelse. Hvis der opkræves forsendelsesomkostninger, vil disse være tydeligt angivet inden aftalen endeligt indgås.

 

Opfyldelse af aftalen

I god tid før aftalen endeligt indgås angiver vi oplysninger på hjemmesiden, der klart beskriver leveringsmåde og leveringstid for ordren. Under alle omstændigheder bliver ordrer leveret inden for 30 dage. Hvis visse varer ikke kan leveres (til tiden), sender vi dig en besked herom. I så fald kan du enten acceptere den nye leveringsdato eller det tilbudte alternativ eller annullere aftalen uden omkostninger. Vi forbeholder os retten til ikke at levere til bestemte lokationer eller specifikke områder, hvis transporten skal foregå ad søvejen, som medfører betydelige transportomkostninger.


Fortrydelsesret

Når du har modtaget dine varer, eller nogen har modtaget dem på dine vegne, kan du tilbagekalde aftalen inden for 30 dages uden at angive en årsag. Til det formål kan du benytte skabelonen for en tilbagekaldelse, men du er ikke forpligtet til det.
For at kunne vurdere dine varer ordentligt, kan du teste dem, som du ville gøre det i en fysisk forretning. Hvis vurderingen går ud over, hvad der er nødvendigt, er du ansvarlig for en eventuel værdiforringelse, forårsaget heraf. Hvis du overholder kravene i denne sammenhæng, refunderer vi omgående, og senest inden for 14 dage, den samlede købspris, inklusive eventuelle forsendelsesomkostninger i forbindelse med afsendelse af varerne til dig. Du skal returnere varerne til os inden for 14 dage efter, du har informeret os om din tilbagekaldelse. Hvis du returnerer varerne til os via den almindelige forsendelsesmetode, skal du selv betale udgiften til returforsendelsen.


Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Holland
[email protected]
+45 78 15 30 95

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du giver besked om at du fortryder, inden fortrydelsesfristen udløber.

 

Virkninger af annullering

Hvis du annullerer kontrakten, vil vi refundere alle modtagne betalinger, herunder leveringsomkostninger (bortset fra de ekstraomkostninger, der opstår, hvis du har valgt en anden type leverance end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi bliver informeret om din beslutning om at trække dig fra denne kontrakt. Vi foretager tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkelig aftales. Under alle omstændigheder, vil du ikke blive pålagt gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der sker tidligst.
Du skal returnere varerne eller aflevere dem til os, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 30 dages at regne fra den dag, hvor du har meddelt os, at du har fortrudt handlen. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage, før perioden på 30 dages er udløbet.

Du bliver pålagt at afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.
Du hæfter kun for en eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes andet, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion.


Betaling

Betaling skal finde sted via den betalingsmetode, der angives i løbet af ordreprocessen og, hvis relevant, på hjemmesiden. Hvis du ikke opfylder din betalingsforpligtelse, giver vi dig besked herom og giver dig yderligere 14 dage til at gennemføre betalingen. Hvis du ikke betaler inden for disse 14 dage, pålægges det skyldige beløb renter i henhold til den lovbestemte rentesats, og vi er berettiget til at opkræve eventuelle udenretslige opkrævningsomkostninger, der måtte være påløbet.

Lamp en Licht Online B.V (Handelskammer 67722415, Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Holland)

 

Garanti og konformitet

Når du bestiller varer hos os, har du ret til en garanti i henhold til gældende lovgivning. Vi garanterer, at varerne overholder de angivne specifikationer og opfylder de krav til kvalitet, som du måtte forvente.


Klager

Hvis du ønsker at afgive en klage, beder vi dig kontakte os så hurtigt som muligt (se kontaktoplysninger ovenfor). Vi behandler dine klager snarest muligt, og du vil modtage et begrundet svar inden for 14 dage. Hvis du ikke er tilfreds med vores måde at behandle din klage på, kan du også indsende den til den europæiske ODR-portal (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


Endelige bestemmelser

Aftalen er underlagt hollandsk lovgivning. Dette valg af lovgivning har ingen indflydelse på den beskyttelse, som du har i henhold til obligatorisk lov i dit bopælsland. For så vidt obligatorisk lov ikke indeholder andre bestemmelser, skal eventuelle tvister, der følger af aftalen med dig, forelægges den kompetente hollandske domstol i det distrikt, hvor vi har vores registrerede virksomhedsadresse.