Fortroligheds- og cookieerklæring

Lampeoglys's hjemmeside tilhører Lamp en Licht Online B.V. (herefter benævnt: lampeoglys.dk) og behandler følsomme personoplysninger eller personoplysninger. Lampeoglys lægger stor vægt på at behandle personoplysninger med varsomhed. Derfor behandler og beskytter vi personoplysninger med størst mulige omhu.

Når vi behandler sådanne oplysninger, overholder lampeoglys alle krav i henhold til persondatalovgivningen. Det betyder blandt andet, at vi:

 • Klart angiver til hvilke formål, vi behandler dine personoplysninger. Det gør vi via denne fortroligheds- og cookieerklæring.
 • Begrænser vores indsamling af personoplysninger til kun at indhente de personoplysninger, der kræves til legitime formål.
 • Beder om din udtrykkelige tilladelse, før vi behandler dine personoplysninger i tilfælde, hvor din tilladelse er påkrævet.
 • Træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og kræver, at parter, der behandler dine personoplysninger efter vores instruktion, gør det samme.
 • Respekterer din ret til at gennemse dine personoplysninger efter anmodning og til at rette eller slette disse.

Lampeoglys er dataansvarlig i databehandlingen. I denne fortroligheds- og cookieerklæring beskriver vi, hvilke personoplysninger, vi indsamler og anvender, samt til hvilke formål. Vi anbefaler, at du omhyggeligt læser denne.


Denne fortroligheds- og cookieerklæring er senest revideret den 4-01-2021.

 

Hvilke oplysninger behandler vi?

Når du anvender vores hjemmeside, kan du give os visse oplysninger, der kan omfatte personoplysninger. Vi indsamler personoplysninger via forskellige kanaler. Vores hjemmeside giver dig eksempelvis mulighed for at bestille varer. En sådan bestilling indebærer, at vi beder dig om at afgive nogle personoplysninger til os for at kunne gennemføre ordren. Lampeoglys behandler følgende oplysninger:

 • navn
 • køn
 • e-mailadresse
 • telefonnummer
 • adresse
 • adgangskode
 • virksomhedsnavn
 • betalingsoplysninger

Ovenstående oplysninger er nødvendige for at oprette en konto og være i stand til at gennemføre din ordre.

Derudover behandler vi:

 • eventuelle personoplysninger, som du sender til os i en e-mail, kontaktformular eller chatbesked
 • eventuelle personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med en evaluering af vores webshop
 • eventuelle personoplysninger, som du afgiver til os, hvis du deltager i en fotokonkurrence
 • eventuelle personoplysninger, som du afgiver til os, hvis du deltager i en giveaway

 

Hvad anvender vi dine oplysninger til?

Vi anvender dine oplysninger til følgende formål:

 • oprettelse af en konto til dig
 • gennemførelse af en ordre (levering, betaling og kontakt)
 • besvarelse af spørgsmål og anmodninger i forbindelse med vores produkter
 • afsendelse af et nyhedsbrev med oplysninger om vores produkter
 • besvarelse på et blogindlæg
 • udnævnelse af en vinder i en giveaway eller en fotokonkurrence
 • for at være i stand til at vise din evaluering af vores webshop

Hvis du har givet tilladelse til det, kan vi sende dig et nyhedsbrev pr. e-mail. Al kommunikation pr. e-mail indeholder en mulighed for at afmelde vores nyhedsbrev, hvis du ikke længere ønsker at modtage dette. Du kan også afmelde nyhedsbrevet via din konto.

 

Modtagere af oplysninger

Oplysningerne, som du afgiver, videregives til tredjeparter, hvis dette er påkrævet i forbindelse med levering af de produkter, du har bestilt. Derudover videregiver lampeoglys adresseoplysninger til eksempelvis UPS eller Budbee med henblik på levering af din ordre. Dine oplysninger bliver videregivet til følgende parter:

 • leveringstjenester
 • betalingstjenesteudbydere
 • evalueringsplatforme for webshops
 • hosting-udbydere
 • hjemmesideudviklere

Derudover videregiver lampeoglys ikke oplysningerne, som du har afgivet, til tredjeparter, hvis du ikke har givet tilladelse hertil, medmindre dette er påkrævet eller tilladt ved lov. Politiet kan eksempelvis bede os om oplysninger i forbindelse med en svindelefterforskning. I så fald er lampeoglys lovmæssigt forpligtet til at videregive disse oplysninger.

 

Opbevaringsperiode

Når du afgiver en ordre på vores hjemmeside, opbevarer lampeoglys dine oplysninger i op til fire år efter din endelige ordre.

Hvis du kontakter os via en kontaktformular, e-mail, Facebook, Twitter, WhatsApp eller chatbesked, opbevarer lampeoglys dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at behandle spørgsmålet eller anmodningen, og derefter i yderligere seks måneder med henblik på at kunne behandle eventuelle opfølgende spørgsmål.

Hvis du svarer på et blogindlæg eller poster en evaluering af vores hjemmeside, bliver dit svar offentliggjort, og dine oplysninger opbevares, indtil du fjerner svaret eller evalueringen.

Hvis du indsender et billede til en konkurrence, kan billedet blive offentliggjort på hjemmesiden. Andre personoplysninger, som du indsender, når du deltager i en fotokonkurrence eller en giveaway, opbevares indtil vinderen/vinderne har modtaget deres gevinst(er).

 

Beskyttelse

Lampeoglys træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod tab og ulovlig behandling såsom tyveri og uautoriseret gennemsyn.

Lampeoglys træffer følgende sikkerhedsforanstaltninger:

 • Adgang til personoplysninger er begrænset ved hjælp af et brugernavn og en adgangskode.
 • Vi anvender sikre forbindelser, der beskytter alle oplysninger, der udveksles mellem dig og vores hjemmeside, når du indtaster personoplysninger.
 • Vi fører logfiler over alle anmodninger om personoplysninger.

 

Dine rettigheder i forbindelse med personoplysninger

Du har følgende rettigheder med hensyn til dine personlige oplysninger:

 • Du kan indsende en anmodning om at gennemse de oplysninger om dig, som vi behandler.
 • Du kan anmode om en oversigt i et almindeligt anvendt format over de oplysninger om dig, som vi behandler.
 • Du kan indsende en anmodning om at få rettet eller slettet oplysningerne, hvis disse er fejlbehæftede eller ikke længere er relevante.

Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. Til det formål finder du vores kontaktoplysninger til sidst i denne fortroligheds- og cookieerklæring.

Hvis du ønsker at klage over vores måde at behandle dine oplysninger på, beder vi dig fortælle os det. Alternativt har du også ret til at indsende en klage til tilsynsmyndigheden (den hollandske databeskyttelsesmyndighed).

 

Tredjeparters hjemmesider

Denne fortroligheds- og cookieerklæring omfatter ikke tredjeparters hjemmesider, som er forbundet til vores webshop via links. Lampeoglys kan ikke garantere, at disse parter behandler dine personoplysninger på en fortrolig og sikker måde. Vi anbefaler derfor, at du læser disse hjemmesiders fortrolighedserklæring, før du anvender dem.

 

Ændringer i denne fortroligheds- og cookieerklæring

Lampeoglys forbeholder sig ret til at foretage rettelser i denne fortroligheds- og cookieerklæring. Vi anbefaler derfor, at du jævnligt gennemlæser denne fortroligheds- og cookieerklæring for at sikre dig, at du er bekendt med sådanne rettelser.

 

Kontaktoplysninger

Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Holland
[email protected]
+4589884767

 

Cookies

Beskyttelse

Lampeoglys træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod tab og ulovlig behandling såsom tyveri og uautoriseret gennemsyn.

Lampeoglys træffer følgende sikkerhedsforanstaltninger:

 • Adgang til personoplysninger er begrænset ved hjælp af et brugernavn og en adgangskode.
 • Vi anvender sikre forbindelser, der beskytter alle oplysninger, der udveksles mellem dig og vores hjemmeside, når du indtaster personoplysninger.
 • Vi fører logfiler over alle anmodninger om personoplysninger.

 

Dine rettigheder i forbindelse med personoplysninger

Du har følgende rettigheder med hensyn til dine personlige oplysninger:

 • Du kan indsende en anmodning om at gennemse de oplysninger om dig, som vi behandler.
 • Du kan anmode om en oversigt i et almindeligt anvendt format over de oplysninger om dig, som vi behandler.
 • Du kan indsende en anmodning om at få rettet eller slettet oplysningerne, hvis disse er fejlbehæftede eller ikke længere er relevante.

Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. Til det formål finder du vores kontaktoplysninger til sidst i denne fortroligheds- og cookieerklæring.

Hvis du ønsker at klage over vores måde at behandle dine oplysninger på, beder vi dig fortælle os det. Alternativt har du også ret til at indsende en klage til tilsynsmyndigheden (den hollandske databeskyttelsesmyndighed).

 

Tredjeparters hjemmesider

Denne fortroligheds- og cookieerklæring omfatter ikke tredjeparters hjemmesider, som er forbundet til vores webshop via links. Lampeoglys kan ikke garantere, at disse parter behandler dine personoplysninger på en fortrolig og sikker måde. Vi anbefaler derfor, at du læser disse hjemmesiders fortrolighedserklæring, før du anvender dem.

 

Ændringer i denne fortroligheds- og cookieerklæring

Lampeoglys forbeholder sig ret til at foretage rettelser i denne fortroligheds- og cookieerklæring. Vi anbefaler derfor, at du jævnligt gennemlæser denne fortroligheds- og cookieerklæring for at sikre dig, at du er bekendt med sådanne rettelser.

 

Kontaktoplysninger

Lamp en Licht Online B.V.

Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Holland

Telefonnummer: +4589884767

E-mail: [email protected]